Juniorkorps

Juniorkorpset øver torsdager på Ravnanger Ungdomsskole  fra 18.00 - 20.30
Alle musikantene møter senest 15 minutter før øvelsen. Alle skal være klar til å spille når øvelsen starter.

Dirigent : Agnes Fjermestad

Instruktør: Stig Ove Herner