Aspirantkorps

Aspirantkorpset øver torsdager på Ravnanger Ungdomsskole  fra 18.00 - 19.30 i høstsesongen og fra 18.00 - 20.00 i vårsesongen
Alle musikantene møter senest 15 minutter før øvelsen. Alle skal være klar til å spille når øvelsen starter. 

Dirigent: Sara Ravnanger

Instruktør:  Rebekka Jakobsen