BKK

BKK

 

 

 

Lenke til BKK: http://www.bkk.no/

Felleskorpset Askøy takker BKK for tilskudd til innreding av nytt lager til vår arrangementskomite. Når lageret er ferdig vil  arrangementskomiteen få en lettere arbeidsdag.  

Haugland Skole Musikkorps takker BKK for to nye  flotte kornetter. Vi gleder oss til å starte opp med nytt aspirantkull 2015. 

 Kornetter4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt klokkespill til slagverkgruppen, her representert ved Kristoffer Haukeland, sponset av BKK. Hanøy Skoles Musikkorps takker BKK for støtten. 

 
Klokkespill BKK web