Felleskorpset Askøy

et samarbeid mellom skolekorpsene

Hanøy, Haugland, Tveit og Davanger i

Askøy Kommune

 

 

Felleskorpset Askøy holder til på Ravnanger - midt på Askøy. Korpset rekrutterer sine medlemmer fra barneskolene i bygdene rundt Ravnanger Ungdomsskole. Hovedkorpset har faste øvelser på Ravnanger Ungdomsskole hver mandag og torsdag.

Skolekorpsene Hanøy Skoles Musikkorps, Haugland Skole Musikkorps og Tveit Skolekorps begynte sitt musikalske samarbeid våren 1988. I 2007 ble også Davanger skolekorps en del av samarbeidskorpset. I 2010 skiftet vi navn fra Felleskorpset HHT (Hanøy-Haugland-Tveit) til Felleskorpset Askøy.

I begynnelsen var samarbeidet konsentrert om enkelte fellesøvinger frem mot konserter, men har underveis utviklet seg til et solid partnerskap. Fra å øve vekselvis på de tre skolene, øver nå korpsene fast sammen på Ravnanger ungdomsskole. Det sosiale samholdet er etter hvert blitt like sterkt som det musikalske. Det har vært en lang og energikrevende prosess med mange utfordringer som har måttet løses underveis for at dette skulle bli vellykket. Viktige faktorer som diplomati, toleranse, felles mål, vilje til konfliktløsing nevnes. En samarbeidsavtale ble laget, og det er denne vi prøver å styre etter.

Korpsene driver aspirantopplæring i egen regi på den enkelte skole.

Samarbeidet bar frukter, rekrutteringen økte så mye at det i første halvdel av 90-årene ble opprettet et eget Juniorkorps og i 2003 ble det startet eget Aspirantkorps. Junior- og Aspirantkorpset har samme øvingstid som hovedkorpset, noe som har vært viktig for den sosiale integreringen mellom unge og litt eldre musikanter.

Korpsene har hver for seg egne styrer og egen økonomi. For å samordne det hele er det i tilegg nedsatt et eget styre for Felleskorpset Askøy.

Entusiastiske og engasjerte dirigenter har vært viktig for samarbeidet. I denne sammenhengen har Jarle Kleiven bidratt med svært mye både i tanker, ord og handlinger og har vært korpset faste dirigent i over 25 år. I 2011 fikk han prisen som årets dirigent under NM for skolekorps.

Felleskorpset Askøy har hatt mange musikalske triumfer i løpet at disse årene med samarbeid. Korpset har bl.a. deltatt flere ganger i NM for skolekorps samt andre mer lokale konkurranser hvor de har hevdet seg godt. Siden 2009 har Felleskorpset Askøy spilt i 1. divisjon og i NM 2011 fikk de 2.plass i 1.divisjon for skolekorps brass, som foreløpig høydepunkt i konkurransesammenheng. Etter dette har vi fått 4. plass både i NM 2012 og NM 2013, og 3. plass i NM 2014.

Felleskorpset Askøy er arrangør av skolekorps konkurranse Vårspretten. Dette har etter hvert blitt et meget anerkjent arrangement som har deltakere både fra Sogn og Fjordane og hele  Hordaland. “Vårspretten” er et godt bevis på de positive ringvirkninger dette samarbeidet har gitt for andre korps i regionen.

Målet fremover for Felleskorpset Askøy er enkelt sagt: "å utvikle musikanter til et inkluderende nasjonalt 1.divisjonskorps, som trives og er positivt engasjert musikalsk og sosialt". Aktiviteter på alle nivå blant foreldre og musikanter skal bidra i denne retning. Kontinuitet er "limet" for å utvikle organisasjonen inn i en moderne fremtid.