Hovedkorps

På "Program" siden kan du høre Queen programet på Vårspretten 2011, logg inn!

Hovedkorpset øver mandager fra 17:00 - 19:00 og torsdager fra 18:00 - 20.30 i Ravnanger Grendahus
Alle musikantene møter senest 15 minutter før øvelsen. Alle skal være klar til å spille når øvelsen starter. 

 

Dirigent: Preben Johansen