Kontaktside for Felleskorpset

E-mail:

post@felleskorpset.no                (Rune Nilsen, Leder Ravnanger Brass)

leder@felleskorpset.info                                    (Rune Nilsen, Leder Ravnanger Brass)

kasserer@felleskorpset.info                               (Annbjørg Bøkevoll, Kasserer)

Info@felleskorpset.info                                      (Erna Vassenden, sekretær)

v-spretten@felleskorpset.no                              (Helge Mucha, Leder Vårspretten og Aspirantseminar)

 

 

hanoy@felleskorpset.info                                    (Elisabeth Haukeland, Leder Hanøy skolekorps)
haugland@felleskorpset.info                                (Mette Ingebrigtsen, Leder, Haugland skole Musikkorps)
tveit@felleskorpset.info                                       (Lise Juvik, Leder Tveit skolekorps)
davanger@felleskorpset.info                                (Kari Liljebäck, Leder Davanger skolekorps)

 

Postadresse:

Ravnanger Brass, Postboks 116, 5327 Hauglandshella

 

Besøkadresse:

Adresse til Ravnanger Ungdomsskole og Grendahus: 

Rindadalsvegen 37, 5310 HAUGLANDSHELLA

Finn frem til Ravnanger ungdomskole og Grendahus, der vi har øvelsene våre, ved hjelp av Google maps

 

Bankforbindelse:

Sparebanken Vest 3624.53.56670

 

Organisasjonsnummer:

Ravnanger Brass: 996 129 861

 

Davanger: 988 714 437

Hanøy:      993 991 740

Haugland:  994 498 304

Tveit:        994 665 561