Kontaktside for Ravnanger Brass

E-mail:

post@ravnangerbrass.no                                       (Rune Nilsen, Leder Ravnanger Brass)

leder@ravnangerbrass.no                                      (Rune Nilsen, Leder Ravnanger Brass)

kasserer@ravnangerbrass.no                                 (Annbjørg Bøkevoll, Kasserer)

Info@ravnangerbrass.no                                       (Øyvind Thorgrimsen-Stensvold, sekretær)

musikkfestival@ravnangerbrass.no                          (Helge Mucha, Leder Ravnanger Musikkfestival (tidligere Vårspretten)

preben@ravnangerbrass.no                               (Preben Johansen, Musikalsk ansvarlig, dirigent Hovedkorpset)

arrangement@ravnangerbrass.no                          (Kari-Anne Stikholmen, Leder arr. komite)

inkludering@ravnangerbrass.no                               Inkluderingsansvarlig i Ravnanger Brass

hanoy@ravnangerbrass.no                                    (Mette Ulevik, Leder Hanøy skolekorps)
haugland@ravnangerbrass.no                                (Mette Ingebrigtsen, Leder, Haugland skole Musikkorps)
tveit@ravnangerbrass.no                                       (Lise Juvik, Leder Tveit skolekorps)
davanger@ravnagerbrass.no                                (Kari Liljebäck, Leder Davanger skolekorps)

 

Postadresse:

Ravnanger Brass, Postboks 116, 5327 Hauglandshella

 

Besøkadresse:

Adresse til Ravnanger Ungdomsskole og Grendahus: 

Rindadalsvegen 37, 5310 HAUGLANDSHELLA

Finn frem til Ravnanger ungdomskole og Grendahus, der vi har øvelsene våre, ved hjelp av Google maps

 

Bankforbindelse:

Sparebanken Vest 3624.53.56670

 

Organisasjonsnummer:

Ravnanger Brass: 996 129 861

 

Davanger: 988 714 437

Hanøy:      993 991 740

Haugland:  994 498 304

Tveit:        994 665 561