Om Ravnanger Brass

 

Ravnanger Brass holder til på Ravnanger - midt på Askøy. Korpset rekrutterer sine medlemmer fra barneskolene i bygdene rundt Ravnanger Ungdomsskole og har faste øvelser på Ravnanger Ungdomsskole hver mandag og torsdag. 

Musikantene i Hovedkorpset er medlemmer i Ravnanger Brass, mens småblåserne, aspirantkorpset og juniorkorpset er medlemmer i de respektive "moderkorpsene". 

 

Bakgrunn:

Skolekorpsene Hanøy Skoles Musikkorps, Haugland Skole Musikkorps og Tveit Skolekorps begynte sitt musikalske samarbeid våren 1988. I 2007 ble også Davanger skolekorps en del av samarbeidskorpset. I 2010 skiftet vi navn fra Felleskorpset HHT (Hanøy-Haugland-Tveit) til Felleskorpset Askøy. i 2018 skiftet vi navn fra Felleskorpset Askøy til Ravnanger Brass.

I begynnelsen var samarbeidet konsentrert om enkelte fellesøvinger frem mot konserter, men har underveis utviklet seg til et solid partnerskap. Fra å øve vekselvis på de tre skolene, øver nå korpsene fast sammen på Ravnanger ungdomsskole. Det sosiale samholdet er etter hvert blitt like sterkt som det musikalske. Det har vært en lang og energikrevende prosess med mange utfordringer som har måttet løses underveis for at dette skulle bli vellykket. Viktige faktorer som diplomati, toleranse, felles mål, vilje til konfliktløsing nevnes. En samarbeidsavtale ble laget, og det er denne vi prøver å styre etter.

Samarbeidet bar frukter, rekrutteringen økte så mye at det i første halvdel av 90-årene ble opprettet et eget Juniorkorps. I i 2003 ble det startet eget Aspirantkorps og i 2015 ble småblåserene opprettet. Småblåserne, aspirantkorpset og juniorkorpset øver om torsdagene på samme tid og sted som hovedkorpset, noe som har vært viktig for den sosiale integreringen mellom unge og litt eldre musikanter.

Alle korpsene har hver for seg egne styrer, egen økonomi, egne arrangementer og egne øvelser utenom fellsøvelsene om torsdagene. Korpsene driver også aspirantopplæring i egen regi på den enkelte skole.

Entusiastiske og engasjerte dirigenter har vært viktig for samarbeidet. I denne sammenhengen har  Jarle Kleiven bidratt med svært mye både i tanker, ord og handlinger. Jarle Kleiven var  korpset faste dirigent i over 28 år. I 2011 fikk han prisen som årets dirigent under NM for skolekorps. Korpsets faste dirigent fra høsten 2017 er Preben Johansen.

Ravnanger Brass har hatt mange musikalske triumfer i løpet at disse årene med samarbeid. Korpset har bl.a. deltatt flere ganger i NM for skolekorps samt andre mer lokale konkurranser hvor de har hevdet seg godt. Siden 2009 har Ravnanger Brass spilt i 1. divisjon. 

Ravnanger Brass er arrangør av skolekorps konkurranse Ravnanger Musikkfestival (tidligere Vårspretten). Dette har etter hvert blitt et meget anerkjent arrangement som har deltakere både fra Sogn og Fjordane og hele  Hordaland. “Ravnanger Musikkfestival” er et godt bevis på de positive ringvirkninger dette samarbeidet har gitt for andre korps i regionen.

Målet fremover for Ravnanger Brass er enkelt sagt: "å utvikle musikanter til et inkluderende nasjonalt 1.divisjonskorps, som trives og er positivt engasjert musikalsk og sosialt". Aktiviteter på alle nivå blant foreldre og musikanter skal bidra i denne retning. Kontinuitet er "limet" for å utvikle organisasjonen inn i en moderne fremtid.